365bet娱乐开户
特色课程
 • 4月7日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 剪烫染综合设计-春夏
 • 6天
 • 3000.00元
 • 500.00元
 • 4月13日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 纤手商业造型烫-春夏
 • 3天
 • 2000.00元
 • 500.00元
 • 4月16日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 王牌技师通关课
 • 15天
 • 4800.00元
 • 500.00元
 • 快速晋升发型师
 • 15天
 • 4500.00元
 • 500.00元
 • 4月23日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 高级染烫
 • 8天
 • 3000.00元
 • 500.00元
 • 5月1日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 快速晋升发型师
 • 15天
 • 4500.00元
 • 500.00元
 • 沙龙实用造型
 • 6天
 • 3800.00元
 • 500.00元
 • 5月7日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 剪烫染综合设计-春夏
 • 6天
 • 3000.00元
 • 500.00元
 • 5月13日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • Balayage airtouch染
 • 3天
 • 2800.00元
 • 500.00元
 • 5月16日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 快速晋升发型师
 • 15天
 • 4500.00元
 • 500.00元
 • 王牌技师通关课
 • 15天
 • 4800.00元
 • 500.00元
 • 5月23日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 高级染烫
 • 8天
 • 3000.00元
 • 500.00元
 • 6月1日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 快速晋升发型师
 • 15天
 • 4500.00元
 • 500.00元
 • 沙龙实用造型
 • 6天
 • 3800.00元
 • 500.00元
 • 6月7日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 剪烫染综合设计-春夏
 • 6天
 • 3000.00元
 • 500.00元
 • 6月16日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 快速晋升发型师
 • 15天
 • 4500.00元
 • 500.00元
 • 王牌技师通关课
 • 15天
 • 4800.00元
 • 500.00元
 • 6月23日课程
 • 课时
 • 学费
 • 定金
 • 选择
 • 高级染烫
 • 8天
 • 3000.00元
 • 500.00元
立即报名

纤手365bet娱乐开户招生微信

纤手365bet娱乐开户客服2号

微信号:QS7712

联系电话:13305807712

纤手365bet娱乐开户客服3号

微信号:QS7719

联系电话:13305807719


纤手365bet娱乐开户客服1号

微信号:QSXY7715

联系电话:13305807715


纤手365bet娱乐开户刘霞

微信号:QSRS807723

联系电话:13606583333

纤手365bet娱乐开户招生部

微信号:qianshou_xy

联系电话:13305807723

纤手人生沙龙预约微信

纤手人生